ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/01/2018 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Οικονομική Επιτροπή 05/01/2022 2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/01/2023 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 26/08/2014 2η Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Δημοτικό Συμβούλιο 27/01/2016 2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 07/02/2024 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Οικονομική Επιτροπή 14/01/2019 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 07/06/2013 2η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/02/2021 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες