ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/06/2013 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 20/10/2020 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
13 Οικονομική Επιτροπή 13/03/2017 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/11/2022 16 ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2015 16η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2021 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/11/2019 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/11/2019 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/10/2020 17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
18 Οικονομική Επιτροπή 26/04/2016 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες