ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣαύξουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
73 Οικονομική Επιτροπή 22/11/2023 73η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
73 Οικονομική Επιτροπή 01/12/2022 73η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
72 Οικονομική Επιτροπή 29/11/2022 72η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
72 Οικονομική Επιτροπή 27/12/2018 72η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
72 Οικονομική Επιτροπή 20/11/2023 72η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
71 Οικονομική Επιτροπή 13/11/2023 71η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
71 Οικονομική Επιτροπή 24/12/2018 71η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
71 Οικονομική Επιτροπή 21/11/2022 71η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
70 Οικονομική Επιτροπή 07/11/2023 70η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
70 Οικονομική Επιτροπή 17/12/2018 70η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες