ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Οικονομική Επιτροπή 13/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 15/01/2018 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 03/01/2022 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Οικονομική Επιτροπή 11/01/2021 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 13/01/2016 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 13/01/2014 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 10/01/2017 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 12/01/2015 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 09/01/2023 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 09/01/2019 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση τη Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες