ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
19 Οικονομική Επιτροπή 13/04/2023 19η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
18 Οικονομική Επιτροπή 10/04/2023 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
17 Οικονομική Επιτροπή 04/04/2023 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
16 Οικονομική Επιτροπή 27/03/2023 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
15 Οικονομική Επιτροπή 20/03/2023 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
14 Οικονομική Επιτροπή 13/03/2023 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
13 Οικονομική Επιτροπή 06/03/2023 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
12 Οικονομική Επιτροπή 01/03/2023 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
11 Οικονομική Επιτροπή 22/02/2023 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
10 Οικονομική Επιτροπή 20/02/2023 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες