ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
27 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/12/2015 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
26 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/11/2015 26η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
25 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2015 25η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
24 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/11/2015 24η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
23 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/10/2015 23η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/10/2015 22η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/09/2015 21η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/08/2015 20η Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
19 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/08/2015 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
18 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 21/07/2015 18η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες