ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 29/03/2016 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/03/2016 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/03/2016 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/02/2016 3η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/01/2016 2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/01/2016 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
27 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/12/2015 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
26 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/11/2015 26η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
25 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2015 25η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
24 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/11/2015 24η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες