ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2016 Αναβολή 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
2 Δημοτικό Συμβούλιο 27/01/2016 2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 28/01/2016 3η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 15/02/2016 4η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 24/02/2016 5η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
6 Δημοτικό Συμβούλιο 02/03/2016 6η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7 Δημοτικό Συμβούλιο 07/03/2016 7η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
19 Δημοτικό Συμβούλιο 18/07/2016 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
20 Δημοτικό Συμβούλιο 25/07/2016 20ηΤακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
21 Δημοτικό Συμβούλιο 29/07/2016 21η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες