ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
21 Δημοτικό Συμβούλιο 14/10/2019 21η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
20 Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2019 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 24/06/2019 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 27/06/2019 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
14 Δημοτικό Συμβούλιο 27/06/2019 14η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 16/07/2019 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 07/08/2019 16η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
0 Δημοτικό Συμβούλιο 01/09/2019 Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
18 Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2019 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
19 Δημοτικό Συμβούλιο 23/09/2019 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες