ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
4 Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 4η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες
4 Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2024 4η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες
3 Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 29/01/2024 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
6 Δημοτικό Συμβούλιο 08/02/2024 6η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
7 Δημοτικό Συμβούλιο 09/02/2024 7η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
8 Δημοτικό Συμβούλιο 21/02/2024 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 28/02/2024 9η Ειδική Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 09/04/2024 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες