ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
25 Δημοτικό Συμβούλιο 30/10/2013 25η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
25 Δημοτικό Συμβούλιο 22/09/2015 25η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 24/10/2018 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 04/12/2022 26η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 19/10/2016 Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 25/10/2023 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 16/12/2020 26η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 18/11/2014 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 18/11/2013 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2015 26η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες