ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
3 Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2015 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 27/01/2022 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (3ης και 4ης)
3 Δημοτικό Συμβούλιο 11/02/2019 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 29/01/2018 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 24/01/2022 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 17/02/2017 3η διακοπείσα Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 20/03/2023 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 09/03/2020 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 15/02/2016 4η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες