ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
32 Δημοτικό Συμβούλιο 04/12/2023 32η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
32 Δημοτικό Συμβούλιο 28/11/2016 32η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
33 Δημοτικό Συμβούλιο 11/11/2015 33η Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
33 Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2018 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
33 Δημοτικό Συμβούλιο 18/12/2017 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
33 Δημοτικό Συμβούλιο 28/11/2016 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
33 Δημοτικό Συμβούλιο 04/12/2023 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
34 Δημοτικό Συμβούλιο 18/11/2015 34η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
34 Δημοτικό Συμβούλιο 27/12/2018 34η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
34 Δημοτικό Συμβούλιο 29/12/2017 34η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες