ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
22 Δημοτικό Συμβούλιο 25/09/2023 22η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
59 Οικονομική Επιτροπή 25/09/2023 59η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
58 Οικονομική Επιτροπή 21/09/2023 58η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/09/2023 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
21 Δημοτικό Συμβούλιο 21/09/2023 21η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
57 Οικονομική Επιτροπή 20/09/2023 57η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
56 Οικονομική Επιτροπή 18/09/2023 56η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/09/2023 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
55 Οικονομική Επιτροπή 15/09/2023 55η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/09/2023 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σελίδες