ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
17 Οικονομική Επιτροπή 21/04/2020 17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
5 Δημοτικό Συμβούλιο 13/04/2020 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Οικονομική Επιτροπή 13/04/2020 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/04/2020 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15 Οικονομική Επιτροπή 08/04/2020 15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
14 Οικονομική Επιτροπή 27/03/2020 14η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
13 Οικονομική Επιτροπή 23/03/2020 13η ΤΑΚΤΙΚΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
12 Οικονομική Επιτροπή 19/03/2020 12η ΕΚΤΑΚΤΗ, Κεκλεισμένων των Θυρών, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
11 Οικονομική Επιτροπή 16/03/2020 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
10 Οικονομική Επιτροπή 11/03/2020 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες