ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
35 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2023 35η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
34 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2023 34η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
77 Οικονομική Επιτροπή 21/12/2023 77η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
19 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 21/12/2023 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
76 Οικονομική Επιτροπή 14/12/2023 76η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
33 Δημοτικό Συμβούλιο 04/12/2023 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
32 Δημοτικό Συμβούλιο 04/12/2023 32η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
75 Οικονομική Επιτροπή 04/12/2023 75η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
19 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/11/2023 19η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
18 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/11/2023 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες