ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
69 Οικονομική Επιτροπή 03/11/2023 69η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
68 Οικονομική Επιτροπή 31/10/2023 68η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
17 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/10/2023 17η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 25/10/2023 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/10/2023 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
67 Οικονομική Επιτροπή 25/10/2023 67η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
66 Οικονομική Επιτροπή 20/10/2023 66η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
25 Δημοτικό Συμβούλιο 19/10/2023 25η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
65 Οικονομική Επιτροπή 18/10/2023 65η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
64 Οικονομική Επιτροπή 16/10/2023 64η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες