ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 06/03/2020 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 09/03/2020 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
9 Οικονομική Επιτροπή 09/03/2020 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 27/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
8 Οικονομική Επιτροπή 24/02/2020 8η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
7 Οικονομική Επιτροπή 26/02/2020 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
3 Δημοτικό Συμβούλιο 26/02/2020 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/02/2020 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Δημοτικό Συμβούλιο 19/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
6 Οικονομική Επιτροπή 17/02/2020 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες