ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/12/2019 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
63 Οικονομική Επιτροπή 23/12/2019 63η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/12/2019 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
29 Δημοτικό Συμβούλιο 16/12/2019 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
28 Δημοτικό Συμβούλιο 16/12/2019 28η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
62 Οικονομική Επιτροπή 16/12/2019 62η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή
19 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/12/2019 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
61 Οικονομική Επιτροπή 09/12/2019 61η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
14 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/12/2019 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
60 Οικονομική Επιτροπή 02/12/2019 60η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες