ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
28 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/12/2014 28η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
27 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/12/2014 27η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
49 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 03/12/2014 49η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
26 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/12/2014 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
25 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/11/2014 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
24 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/11/2014 24η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
23 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/10/2014 23η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/10/2014 22η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/10/2014 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/09/2014 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες