ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/01/2019 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/12/2018 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/10/2018 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/10/2018 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/09/2018 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 21/08/2018 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 07/08/2018 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/07/2018 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/06/2018 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/05/2018 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες