ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/07/2022 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/06/2022 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/05/2022 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/04/2022 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/04/2022 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/03/2022 3η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/02/2022 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27/01/2022 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/01/2022 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 29/12/2021 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες