ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/12/2021 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 03/12/2021 14η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/11/2021 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/10/2021 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/10/2021 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 07/09/2021 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 03/08/2021 9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/07/2021 8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/06/2021 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/05/2021 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες