ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
22 Δημοτικό Συμβούλιο 07/10/2013 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
21 Δημοτικό Συμβούλιο 02/09/2013 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
20 Δημοτικό Συμβούλιο 05/08/2013 20η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
19 Δημοτικό Συμβούλιο 02/08/2013 19η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
18 Δημοτικό Συμβούλιο 26/07/2013 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 15/07/2013 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 08/07/2013 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2013 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
14 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2013 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 20/05/2013 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες