ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
7 Δημοτικό Συμβούλιο 07/03/2016 7η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
8 Δημοτικό Συμβούλιο 17/03/2016 8η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 21/03/2016 9η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
21 Δημοτικό Συμβούλιο 29/07/2016 21η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
22 Δημοτικό Συμβούλιο 04/08/2016 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
23 Δημοτικό Συμβούλιο 04/08/2016 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
35 Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2016 35η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
36 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2016 36η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
37 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2016 37η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
38 Δημοτικό Συμβούλιο 30/12/2016 38η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες