ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟαύξουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
21 Δημοτικό Συμβούλιο 29/07/2016 21η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
22 Δημοτικό Συμβούλιο 04/08/2016 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
34 Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/2016 34η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
35 Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2016 35η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
36 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2016 36η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
37 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2016 37η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
38 Δημοτικό Συμβούλιο 30/12/2016 38η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 23/01/2017 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Δημοτικό Συμβούλιο 31/01/2017 2η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 17/02/2017 3η διακοπείσα Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες