ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
28 Δημοτικό Συμβούλιο 13/11/2023 28η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
30 Δημοτικό Συμβούλιο 20/11/2023 30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
29 Δημοτικό Συμβούλιο 20/11/2023 29η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
31 Δημοτικό Συμβούλιο 29/11/2023 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
33 Δημοτικό Συμβούλιο 04/12/2023 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
32 Δημοτικό Συμβούλιο 04/12/2023 32η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
35 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2023 35η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
34 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2023 34η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 02/01/2024 1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαιρεσίες
2 Δημοτικό Συμβούλιο 08/01/2024 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες