ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
5 Δημοτικό Συμβούλιο 02/02/2015 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 21/02/2022 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2019 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 24/02/2017 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 29/01/2024 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 07/03/2018 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 07/04/2023 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 13/04/2020 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 24/02/2016 5η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 24/02/2014 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες