ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
0 Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022 Eιδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Δημοτικό Συμβούλιο 05/01/2022 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
24 Δημοτικό Συμβούλιο 29/12/2021 24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
23 Δημοτικό Συμβούλιο 20/12/2021 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
22 Δημοτικό Συμβούλιο 20/12/2021 22η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
21 Δημοτικό Συμβούλιο 08/12/2021 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
20 Δημοτικό Συμβούλιο 25/11/2021 20η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
19 Δημοτικό Συμβούλιο 03/11/2021 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
18 Δημοτικό Συμβούλιο 25/10/2021 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2021 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες