ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 07/06/2013 2η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
3 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 10/07/2013 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
4 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 16/09/2013 4η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 25/02/2014 1η ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 26/08/2014 2η Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 07/09/2015 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 10/09/2015 2η δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
3 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 11/11/2015 3η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015
4 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 25/11/2015 4η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 22/03/2016 1η Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016

Σελίδες