ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
2 Δημοτικό Συμβούλιο 06/02/2023 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2018 2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 02/03/2021 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
2 Δημοτικό Συμβούλιο 31/01/2017 2η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/02/2022 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
2 Δημοτικό Συμβούλιο 19/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/01/2016 2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 29/11/2023 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 10/09/2015 2η δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Οικονομική Επιτροπή 05/01/2022 2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σελίδες