ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
18 Οικονομική Επιτροπή 26/04/2016 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
18 Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2019 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/01/2016 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 27/10/2021 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/01/2023 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου 
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/01/2021 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/12/2020 20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21 Οικονομική Επιτροπή 16/05/2016 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
21 Οικονομική Επιτροπή 03/06/2015 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
22 Δημοτικό Συμβούλιο 25/09/2023 22η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες