ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/07/2013 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/07/2013 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/06/2013 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/06/2013 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/05/2013 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/05/2013 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/04/2013 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/04/2013 8η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/04/2013 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες