ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/02/2017 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 07/02/2017 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/01/2017 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/12/2016 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 29/11/2016 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 07/11/2016 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
19 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/10/2016 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
18 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27/09/2016 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/09/2016 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/08/2016 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες