ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/04/2017 8η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/04/2017 7η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/03/2017 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/03/2017 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 10/03/2017 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/02/2017 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 07/02/2017 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/01/2017 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/12/2016 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 29/11/2016 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες