ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
5 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/05/2020 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/04/2020 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/02/2020 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
19 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/12/2019 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
18 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 29/11/2019 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/11/2019 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/11/2019 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/10/2019 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες