ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
0 Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022 Eιδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
0 Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2014 Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή μελών ΔΣ και Επιτροπών
0 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 02/09/2019 Πρόσκληση συμμετοχής εγγεγραμμένων δημοτών Βόλου στους εκλογικούς καταλόγους για τη σύνθεση της Επιτροπής Διαβούλευσης
0 Δημοτικό Συμβούλιο 01/09/2019 Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Οικονομική Επιτροπή 10/01/2017 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 22/03/2016 1η Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016
1 Οικονομική Επιτροπή 13/01/2014 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
1 Δημοτικό Συμβούλιο 02/01/2024 1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαιρεσίες
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/01/2023 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου 
1 Δημοτικό Συμβούλιο 10/01/2018 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες