ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 25/10/2019 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 27/09/2017 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Δημοτικό Συμβούλιο 12/01/2015 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/01/2021 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/01/2017 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Οικονομική Επιτροπή 13/01/2016 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/01/2015 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Οικονομική Επιτροπή 12/01/2015 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 20/01/2022 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
1 Δημοτική Επιτροπή 10/01/2024 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

Σελίδες