ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 14/01/2019 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/01/2018 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/01/2024 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2014 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 17/11/2023 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/01/2014 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητα Βόλου
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/01/2022 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 25/10/2019 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σελίδες