ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/01/2014 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητα Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/01/2024 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2014 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 17/11/2023 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/01/2022 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Οικονομική Επιτροπή 13/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 15/01/2018 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 05/10/2018 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 11/01/2017 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Σελίδες