ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Δημοτική Επιτροπή 10/01/2024 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 10/01/2017 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 22/03/2016 1η Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016
1 Οικονομική Επιτροπή 13/01/2014 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
1 Δημοτικό Συμβούλιο 23/01/2019 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 13/01/2021 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 02/01/2024 1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαιρεσίες
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/01/2023 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου 
1 Δημοτικό Συμβούλιο 10/01/2018 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/02/2022 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Σελίδες