ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
32 Οικονομική Επιτροπή 06/07/2020 32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
31 Οικονομική Επιτροπή 29/06/2020 31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
12 Δημοτικό Συμβούλιο 29/06/2020 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
30 Οικονομική Επιτροπή 25/06/2020 30η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
11 Δημοτικό Συμβούλιο 23/06/2020 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/06/2020 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
29 Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/06/2020 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/06/2020 8η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
28 Οικονομική Επιτροπή 15/06/2020 28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες