ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 01/04/2024 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
9 Δημοτική Επιτροπή 27/03/2024 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
8 Δημοτική Επιτροπή 20/03/2024 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
10 Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
7 Δημοτική Επιτροπή 13/03/2024 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/03/2024 5η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
6 Δημοτική Επιτροπή 04/03/2024 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/02/2024 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 28/02/2024 9η Ειδική Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
8 Δημοτικό Συμβούλιο 21/02/2024 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες