ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
4 Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2024 4η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες
3 Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Δημοτική Επιτροπή 17/01/2024 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
1 Δημοτική Επιτροπή 10/01/2024 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
2 Δημοτικό Συμβούλιο 08/01/2024 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 02/01/2024 1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαιρεσίες
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/12/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/12/2023 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
78 Οικονομική Επιτροπή 22/12/2023 78η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
20 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 18/12/2023 20Η ΕΚΤΑΚΤΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ

Σελίδες