ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
5 Δημοτική Επιτροπή 21/02/2024 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/02/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
7 Δημοτικό Συμβούλιο 09/02/2024 7η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
6 Δημοτικό Συμβούλιο 08/02/2024 6η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 07/02/2024 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
4 Δημοτική Επιτροπή 07/02/2024 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
3 Δημοτική Επιτροπή 29/01/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/01/2024 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 29/01/2024 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 4η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες

Σελίδες