ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ

Η Δημοτική Ενημερότητα χρησιμοποιείται για να βεβαιώσει ότι ο δημότης δεν έχει βεβαιωμένα χρέη προς τον Δήμο.