ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εργασίες απεντόμωσης –μυοκτονίας των χώρων του κτιρίου Νέων Τεχνολογιών του Δ. Βόλου 19/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 09/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Φορητών δίσκων SSD» 25/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ANTIVIRUS) ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (VIRTUAL MACHINES) 11/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ(δίσκων ssd)» 18/10/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια UPS-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» 23/09/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 18/09/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 31/07/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την "Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ" 28/06/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια USB token 15/05/2019

Σελίδες