ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια περιφερειακών συσκευών» 29/03/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 07/03/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 07/02/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 15/11/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « προμήθεια περιφερειακών συσκευών » 09/03/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 15/02/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια περιφερειακών συσκευών» 03/09/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 01/09/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αδειών χρήσης 27/05/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & περιφερειακών συσκευών » 19/04/2021

Σελίδες