ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 31/07/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την "Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ" 28/06/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια USB token 15/05/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" 09/05/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες του Δ. Βόλου». 30/04/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 18/02/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ" 05/10/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου» 19/09/2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού αποθήκευσης 04/07/2018
ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) του Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 04/06/2018

Σελίδες