ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια οκτώ (8) καθισμάτων γραφείου 18/04/2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια οκτώ (8) καθισμάτων γραφείου 17/04/2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την απολύμανση και καθαριότητα στο υπόγειο του κτιρίου Σπίρερ 23/06/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης στην μυοκτονία, απεντόμωση, και απομάκρυνση γατιών στο υπόγειο του κτιρίου Σπίρερ 23/06/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια δύο βιβλιοθηκών 28/03/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλιοθήκης 240χ35χ200 08/12/2016
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση βιβλιοδέτησης επτά (7) βιβλίων 08/12/2016
Έρευνα Αγοράς για τη μεταφορά αγαθών (φορτοεκφορτικά) του αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης, από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας (Διοικητήριο) στο κτίριο «Σπίρερ» 29/09/2015
Έρευνας αγοράς για την προμήθεια ενός τετράτροχου οχήματος τύπου ATV 07/07/2014
Έρευνα αγοράς για τη «Μεταφορά Αρχείου από το Κτίριο Καπνού στο Κτίριο Σπίρερ» 23/07/2013