ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης: « Μελέτη Ανασύνταξης του Γ΄ Κεφαλαίου της  Πράξης Εφαρμογής Αγ. Παρασκευής» 08/06/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την τοποθέτηση επτά (7) πλαίσια αλουμινένια  με πλαστική σίτα παραθύρων,  διαστάσεων 1,15 Χ 0,95  στα παράθυρα του Αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης 20/11/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤH ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΔΙΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 12/11/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια οκτώ (8) καθισμάτων γραφείου 18/04/2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια οκτώ (8) καθισμάτων γραφείου 17/04/2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την απολύμανση και καθαριότητα στο υπόγειο του κτιρίου Σπίρερ 23/06/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης στην μυοκτονία, απεντόμωση, και απομάκρυνση γατιών στο υπόγειο του κτιρίου Σπίρερ 23/06/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια δύο βιβλιοθηκών 28/03/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλιοθήκης 240χ35χ200 08/12/2016
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση βιβλιοδέτησης επτά (7) βιβλίων 08/12/2016

Σελίδες