ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας απομαγνητοφώνησης, επεξεργασίας, σελιδοποίησης και βιβλιοδεσίας των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, ετών 2018-2022 14/11/2023
Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τα έτη 2023-2025» 05/10/2023
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά είδος για τη «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά του Δήμου Βόλου» 29/09/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την "Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δήμου Βόλου" 15/09/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12/09/2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το χρόνο κατάθεσης προσφορών και διόρθωσης του ΦΠΑ σε ένα είδος) για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών ευπρεπισμού για το Δήμο Βόλου 08/09/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 04/09/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού, στα πλαίσια του Υποέργου 2 "Πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" 28/08/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου, για διάστημα δύο ετών» 22/08/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» 28/07/2023

Σελίδες