ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες ταφών- εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» για τα έτη 2019 και 2020 22/08/2019
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου 16/08/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανατύπωση 4260 τεμαχίων τρίπτυχου Α3 φυλλαδίου σε τετραχρωμία 13/08/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανατύπωση 2290 σελίδων Α3 και τη βιβλιοδέτησή τους με σπιράλ 13/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 09/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) καινούριων και αμεταχείριστων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου 06/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση εργασιών μυοκτονίας 06/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) εντομοπαγίδων 06/08/2019
Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για την αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση) ρολών και σίτες παραθύρων 02/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων 02/08/2019

Σελίδες