ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 04/10/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ» 03/10/2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Βόλου της Κ.Σ. Π.Ε. Μαγνησίας/Σποράδων για τον συντονισμό και οργάνωση των δράσεων (Τρόφιμα – Βασική Υλική Συνδρομή - Συνοδευτικά Μέτρα) για τα έτη 2019 & 2020, στα πλαίσια της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019-ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5029310 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 20/09/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκτύπωση υλικών τουριστικής προβολής και πληροφόρησης 17/09/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ του Δήμου Βόλου» 16/09/2019
Όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων του Δήμου Βόλου » 13/09/2019
ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 29/08/2019
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Ενιαιοποίηση συστημάτων κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωση της προσβασιμότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου» 26/08/2019
Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες ταφών- εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» για τα έτη 2019 και 2020 22/08/2019
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου 16/08/2019

Σελίδες