ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) Μηχανημάτων Έργου και τριών (3) Φορτηγών του Δήμου Βόλου, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 01/06/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου» 12/05/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προκαθορισμένους προμηθευτές για την "Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων (τόνερ, drum, μελάνια)" 11/05/2023
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Βόλου για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024» 09/05/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2023» 09/05/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου Βόλου» 05/05/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων του Δήμου Βόλου» 21/04/2023
Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση-Λειτουργία κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6 έως 30-9-2023» 06/04/2023
Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων, του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας ΔήμουΒόλου, των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου, διάρκειας ενός (1) έτους» 06/04/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη  «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών και Υποστήριξη ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία -μη πολυσύχναστων- με υπεύθυνους ακτής και οριοθέτηση τους εντός των ορίων του Δήμου Βόλου έτους 2023» 21/02/2023

Σελίδες