ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης  - μικροβιοκτονίας σε σχολικές μονάδες Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου 04/09/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ 16/07/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 16/07/2020
Πρόσληψη 2 (δύο) καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου από 01/12/2019 έως 30/06/2020  για το σχολικό συγκρότημα Φυτόκου 08/11/2019
Πρόσληψη καθαριστή/ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου από 01/12/2019 έως 30/06/2020 για το 9ο Γυμνάσιο Βόλου 08/11/2019
Διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 7ου – 9ου Γυμνασίου Λυκείου Βόλου (Χείρωνος 53, Βόλος) 08/08/2019
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 7ου Λυκείου Βόλου 18/05/2018
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Βόλου, - 1ου /2ου ΕΠΑΛ Βόλου 18/05/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου» 27/03/2018
Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη μέχρι είκοσι (20) σχολικών κτιρίων) Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Βόλου 13/10/2017

Σελίδες