ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 19/06/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 12/06/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 82945 ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ" 07/06/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ ΑΑ 81252 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ" 07/06/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 80322 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019" 07/06/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 80299 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019" 07/06/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 07/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για "Εργασίες βαφής ιστών φωτεινής σηματοδότησης” 23/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών" 21/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την "Προμήθεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων" 20/05/2019

Σελίδες