ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς “Ν. ΤΣΟΠΩΤΟΣ” 17/10/2018
Διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Γυμνασίου Αγριάς (Αριστοτέλους & Πλάτωνος, Αγριά) 18/07/2018
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για τον καθαρισμό και φύλαξη των μοκετών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου 02/05/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου» 26/03/2018
Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την παρακολούθηση των ήδη υφισταμένων εγκαταστημένων συστημάτων συναγερμού των σχολικών μονάδων καθώς και την εξαρχής τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε νέες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου και παρακολούθηση αυτών 29/01/2018
Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Ιωλκού (Ανακασιάς) 21/12/2017
Διακήρυξη εκμίσθωσης μέρος του διωρόφου οικήματος "ΤΟΠΑΛΕΙΟ" ιδιοκτησίας 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Αρτεμίδας 06/11/2017
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την απεντόμωση- μυοκτονία και απολύμανση – μικροβιοκτονία σε σχολικές μονάδες α/βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου για το σχολικό έτος 2017-2018 25/08/2017
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Ιωλκού 23/06/2017
Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση σχολικών χώρων (Νηπιαγωγείων) 17/05/2017

Σελίδες