ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΟ 9364 28/09/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» 29/08/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017» 20/06/2017
Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για "Εργασίες Ταφών -Εκταφών της Δ/νσης Κοιμητηρίων και των Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων" 16/08/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός Κυκλοφοριτή καλοριφέρ 12/07/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καλωδίων και διαφόρων άλλων ειδών 13/06/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια χειραμαξών μεταφοράς υλικών 08/06/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός μικρού ψυγείου 31/05/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καταγραφικού θερμοκρασιών 2 εισόδων με επέκταση, συνοδευόμενο από GSM/Modem 6 εισόδων με εξωτερική μπαταρία 16/05/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συστήματος σκίασης (ρόλερ) 09/05/2016

Σελίδες