ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαγωνισμού του έργου ΑΑ 86285 με τίτλο "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ  27/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ" 13/11/2019
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγώνισμου για την αναθέση εκπόνησης της μελέτης:Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου 20/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 18/04/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολών, ιμάντων, μηχανισμών και κουτιών του κτιρίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 14/03/2019
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 13/03/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή γωνιακού τροχού 15/02/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 15/02/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2019 25/01/2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» 31/08/2018

Σελίδες