ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση τμήματος
 2. Αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων και το βάρος οχημάτων.
 3. Διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα οχήματα
 4. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση που απαιτείται.
 5. Ανάλογα με την περίπτωση:
  • άδεια οικοδομής
  • άδεια κατεδάφισης
  • άδεια εκσκαφής