ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΤΗΣΙΕΣ

  • Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας (Προσοχή: αν στην άδεια δεν προβλέπεται η ύπαρξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός του καταστήματος, τότε απευθυνθείτε στο τμήμα έκδοσης αδειών και ελέγχου λειτουργίας καταστημάτων) για την έκδοση πρόσθετης πράξης προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων (για περιπτώσεις νέων πεζόδρομων – πλατειών κλπ.)
  • Αίτηση ενδιαφερομένου

 

Δικαιολογητικά για περίπτερα και καταστήματα με άδεια τσιγάρων

  • Φωτοτυπία της άδειας τσιγάρων από τη Νομαρχία η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Προσοχή: Ο νόμος προβλέπει για κάθε περίπτερο ή κατάστημα με άδεια τσιγάρων, 1 μεγάλο και 1 μικρό ψυγείο και 1 τ.μ. εμπορεύματα. Όλα τα πέραν αυτών χρεώνονται με πρόστιμο διπλάσιο του αναλογούντος τέλους, το οποίο αποστέλλεται το επόμενο έτος.(Άρθρο 26 του Ν. 1828/89)

 

Δικαιολογητικά για εμπορικά καταστήματα

  • Αίτηση ενδιαφερομένου

Χρήσιμες Πληροφορίες
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
Α) Βάση του Ν.1080/80 θα πρέπει να εκδοθεί άδεια κοινόχρηστου χώρου πριν την χρήση αυτού. Κάθε χρόνο για την αίτησή της πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη διαδικασία αυτή απαιτείται Δημοτική ενημερότητα, η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία μας.
Β) Εάν τα δικαιολογητικά είναι σωστά, είναι πλέον εφικτό να εκδοθεί η άδεια ακόμα και την ίδια ημέρα, εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή.